Ajankohtaista

Tervetuloa kielibuusti.fi-verkkoportaalin julkistustilaisuuteen 19.4.2023 klo 14-15! Kevään aikana kielibuusti.fi-sivusto uudistuu täysin, kun julkaisemme verkkoportaalin, jossa jaetaan Kielibuusti-hankkeessa tuotettuja materiaaleja neljälle eri kohderyhmälle.

Menneet tapahtumat

Kielibuusti-hankkeessa kehitetään verkkoportaalia, jonne kootaan suomen/ruotsin opiskeluun ja kotoutumiseen liittyvät neuvot, vinkit ja linkit. Nyt etsimme käyttäjäkyselyyn vastaajia tulevan portaalin eri käyttäjäryhmistä:

 • kansainväliset opiskelijat (kysely englanniksi)
 • Suomessa asuvat kansainväliset henkilöt (kysely englanniksi)
 • suomen ja ruotsin opettajat (kysely suomeksi)
 • kansainvälisiä henkilöitä työllistävien yritysten edustajat (johto/HR) (kysely suomeksi)
 • ura- tai opintoneuvojat (kysely suomeksi).

Kielibuustin potentiaalisena käyttäjänä olet paras asiantuntija arvioimaan, mitä portaalin tulisi sisältää. Kysely on täällä: https://t.maze.co/119916223?guerilla=true. Käy vastaamassa kyselyyn ja välitä kutsua eteenpäin.  Kysely kestää n. 5–10 minuuttia ja se on anonyymi.

Iso kiitos avustasi! Jos haluat lisätietoja kyselystä tai Kielibuustista, voit laittaa sähköpostia osoitteeseen kielibuusti-info@aalto.fi.

Kielibuusti-hanke järjestää Metropoliassa maksuttoman koulutuspäivän kansainvälisiä hoitajia kouluttavalle henkilöstölle. Päivän aikana jaetaan tutkimustietoa ja kokemuksia hoitotyön kielen oppimisesta opinnoissa ja työpaikalla. Samalla on mahdollisuus verkostoitua kollegoiden kanssa.

Järjestetään yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa. Ilmoittautuminen on avoinna.

Kielibuusti-hankkeessa kehitetään verkkoportaalia, jonne kootaan suomen/ruotsin opiskeluun ja kotoutumiseen liittyvät neuvot, vinkit ja linkit. Nyt etsimme käyttäjäkyselyyn vastaajia tulevan portaalin eri käyttäjäryhmistä.

10.11.2022 klo 12.30–15.00

Kielibuusti-työpaja: Miten työyhteisö voi tukea kielenoppimista?

Käytetäänkö työpaikallanne eri kieliä?
Ovatko työntekijänne erilaisista kielellisistä taustoista?
Miten yhteisössänne suhtaudutaan englannin ja suomen käyttöön?
Haluatteko tukea suomen kielen oppimista työssä?

Kielibuusti-hanke järjestää työpajan kielellisesti toimivista monikielisistä työyhteisöistä ja kansainvälisten osaajien osallistamisesta suomalaiseen työelämään. Työpaja on suunnattu työyhteisöjen edustajille sekä hankkeen yhteistyökumppaneille, jotka työskentelevät näiden kysymysten parissa.

Työpaja järjestetään Helsingin yliopistolla torstaina 10.11. klo 12.30–15. Lähiosallistuminen on mahdollista 25:lle ensin ilmoittautuneelle. Työpajaa voi seurata myös streamin välityksellä.

Työpajan tavoitteena on esitellä malleja ja välineitä, joiden avulla työyhteisö voi tulla tietoiseksi ja ratkaista kieleen liittyviä ongelmia sekä kehittää toimivaa monikielisyyttä sekä kielitaidon kehittymistä tukevia käytänteitä. Lisäksi tavoitteena on kuulla pajaan osallistuvien näkökulmia ja tarpeita

Työpajassa alustavat:

 • Eveliina Korpela ja Inkeri Lehtimaja: Kielenoppijaprofiilit kielenoppimisen työkaluna 
 • Inkeri Lehtimaja: Kielenoppimisen tukeminen työpaikan vuorovaikutustilanteissa 
 • Johanna Komppa: Kielitietoisen työyhteisön portaat

Lisätietoja työpajasta ja ohjeet ilmoittautumiseen: kielibuusti-info@helsinki.fi

Tervetuloa!

3.11.2022 klo 14.30–16.00 

Webinaari: Makupaloja Kielibuustin tulevasta verkkoportaalista

Kielibuusti-hankkeessa rakennetaan valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu, koulutetuille maahanmuuttajille suunnattu verkkoportaali, joka kokoaa alleen tietoa, neuvontaa ja oppimateriaaleja suomen ja ruotsin kielen opiskeluun. Verkkoportaali tarjoaa sisältöjä myös suomen ja ruotsin kielen opettajille, työnantajille ja opintopalveluille.

Tervetuloa webinaariin torstaina 3.11.2022 kello 14.30–16.00 kuulemaan lisää Kielibuustin tulevasta verkkoportaalista ja sen sisällöistä!  

Webinaari on suunnattu erityisesti korkeakouluissa opettaville ja työskenteleville sekä kansainvälisiä osaajia työssään kohtaaville henkilöille. Webinaari pidetään suomeksi ja osin myös ruotsiksi.

Ohjelma:  

 • Kielibuustin tulevan verkkoportaalin esittely 
 • Verkkoportaalin kohderyhmät ja tavoitteet 
 • Makupaloja verkkoportaalin tulevista sisällöistä, mm. 
  • kieli-HOPS ohjauskeskustelujen tueksi
  • videosarja fonetiikasta suomenopettajille
  • MOOC om det svenska i Finland
  • ääntämisäppi oppijoiden ääntämisen harjoittelun tukena 
  • verkkoportaali verkostoitumisen väylänä

Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan 31.10.2022 mennessä.

Tervetuloa! 

15.-17.9.2022

Kielibuusti ALAPP-konferenssissa

Kielibuusti oli esillä ALAPP-konferenssissa Jyväskylässä 15.-17.9.2022. Posteriesityksen aiheena olivat työyhteisön kielitietoisuutta tukevat portaat (Steps toward language awareness in workplaces). Lisätietoja Johanna Kompalta (@helsinki.fi)

24.8.2022

Miten suomea voi oppia arjessa ja työssä? -seminaari

Tervetuloa suomen oppijoille ja muille kielenoppimisesta kiinnostuneille tarkoitettuun seminaariin! Seminaari on samalla Enact-hankkeen loppuseminaari.

Suomen kielen oppiminen on vaikeaa monelle Suomeen aikuisena tulleelle. Kieltä voi opetella kielikursseilla, mutta kielikursseille pääseminen voi olla kallista ja kurssit vievät paljon aikaa. Helsingin yliopiston, Kielibuusti-hankkeen ja Cultura-säätiön järjestämässä seminaarissa esitellään vaihtoehtoja kielenoppimiselle kursseilla. Sekä asiantuntijat että kieltä aikuisena oppineet kertovat ajatuksiaan. Samalla esitellään käytännöllisiä vinkkejä. 

Seminaari pidetään selkeällä suomen kielellä. Keskusteluihin voi osallistua myös muilla kielillä.

Aika ja paikka: keskiviikko 24.8. klo 16.00–19.00, Metsätalo (Unioninkatu 40), sali 4 (2. krs).

Pyydämme kaikkia osallistujia ilmoittautumaan etukäteen tällä lomakkeella.

16.00  Alkusanat

16.05  Professori Salla Kurhila: Kielenoppiminen arjessa ja työssä – miten ja miksi se on toimivaa?

16.25  Oma kielenoppimispolkuni: Martina Marti

16.35  Oma kielenoppimispolkuni: Aleksei Anisimov

16.45  Tutkimusavustaja Elżbieta Sundvall: Internetin kielenoppimissovellukset itseopiskelijalle

17.00  Keskustelua ja kysymyksiä

Kahvitauko 17.10–17.30

17.30– noin 18.30 Demoja (10–20 minuutin esittelyjä), esim.:

* Johanna Lehtinen–Schnabel: Kielenoppiminen laulamalla

* Anastasiia Diudina: Kielikummi-ohjelma suomalaisessa IT-yhtiössä

* Lari Kotilainen: Kieltä ja kulttuuria – esimerkkinä Enact-sovellus

Voit osallistua joko koko seminaariin tai vain osaan seminaarista. Lisätietoja antaa Lari Kotilainen (lari.kotilainen@helsinki.fi).

Seminaari on osa EU-rahoitteisen Enact-hankkeen toimintaa. 

August 24th at 16.00:

Seminar on How to learn Finnish in everyday life and at work?

(Seminar by the Enact project.)

Have you studied Finnish but do not have enough opportunities to use it? Do you feel that the language courses do not give you what you really need? We welcome you to our seminar on learning Finnish outside the classroom environment. The language of the seminar is easy Finnish (but you may also participate in the discussions in English).

Register via this form (registration needed for coffee service).  

Date: Wednesday 24.8. at 16.00–19.00

Place: Metsätalo (Unioninkatu 40), sali 4 (2nd floor)

Program

16.00  Opening words (university lecturer Lari Kotilainen)

16.05  Professor Salla Kurhila: Kielenoppiminen arjessa ja työssä – miten ja miksi se on toimivaa?

16.25  My language learning path: Martina Marti

16.35  My language learning path: Aleksei Anisimov

16.45  Research assistant Elżbieta Sundvall: Internetin kielenoppimissovellukset itseopiskelijalle

17.00  Discussion

Coffee break 17.10–17.30

17.30–18.30 Demos (10–20 minute presentations), e.g.:

* Johanna Lehtinen–Schnabel: Kielenoppiminen laulamalla

* Anastasiia Diudina: Kielikummi-ohjelma suomalaisessa IT-yhtiössä

* Lari Kotilainen: Kieltä ja kulttuuria – esimerkkinä Enact-sovellus

The seminar is organised by the University of Helsinki (the study subject of Finnish language and culture), Kielibuusti project and Cultura Foundation. It is part of the Enact project funded by the EU. For more information, contact Lari Kotilainen (lari.kotilainen@helsinki.fi).

18.-19.5.2022

Vaasan Kielikeskuspäivät 2022

Kielibuusti osallistui Vaasan Kielikeskuspäiville 18.-19.5.2022. Sektioesitelmien otsikoina olivat ”Kielibuusti – yhteistyötä ja verkostoitumista yli korkeakoulurajojen. Esitelmät löytyvät tapahtuman materiaaleista.

12.-13.5.2022

Proflangin kevätpäivät 2022

Kielibuustilaisia voitiin tavata Ammattikielten ja -viestinnän yhdistyksen Proflangin kevätpäivillä Helsingissä 12.-13.5.2022. Ohjelmassa olivat mm. Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun Tuula Jäppisen esitelmä ”Kartoittava ja ohjaava kurssi vahvistaa kielenoppijan omatoimisuutta”

11.3.2022

Kädet saveen -seminaari Tampereella

Kielibuusti järjesti 11.3.2022 tilanne- ja teemalähtöisen sekä toimijuutta korostavan opetuksen ja ohjaamisen seminaarin. Seminaari järjestettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuden kanssa. Osallistujia oli 20 eri korkeakoulusta. Seminaarin yhteisessä osassa esitellyt diat ja koonnit teemaryhmien keskusteluista löytyvät tapahtuman materiaaleista.

10.12.2021

Kielibuustin aloitusseminaari

Kielibuusti-hankkeen aloitusseminaari järjestettiin perjantaina 10.12.2021. Tilaisuus oli suunnattu korkeakoulujen kansainvälisten opiskelijoiden kotimaisten kielten (suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä) opetuksen parissa työskenteleville opettajille sekä korkeakoulujen kansainvälisistä asioista vastaaville. Seminaarin yhteisessä osassa esitellyt diat ja koonnit teemaryhmien keskusteluista löytyvät tapahtuman materiaaleista.