Blogi

Opetusteknologia on viimeisten vuosikymmenten aikana kehittynyt ja yleistynyt niin, että opettajilla ei ole aikaa tutustua ja kokeilla kaikkea uutta. Siksikin on tärkeää, että erilaisia sovelluksia käyttävät opettajat jakavat kokemuksiaan ja kertovat, mitä sovellusta he suosittelevat ja mihin tarkoitukseen mikin sovellus on omiaan.

Työskentelemme suomen kielen yksityisopettajina omien yritystemme kautta, Maiju vuodesta 2020 ja Mari vuodesta 2017. Työ suomen kielen opettaja-yrittäjänä voisi olla yksinäistä, mutta verkostoista saa voimaa, vertaistukea ja asiakkaita.

Viime aikoina on keskusteltu paljon siitä, että kansainvälisten osaajien pitäminen Suomessa edellyttää työnantajilta ja työyhteisöiltä kielitietoisuutta (esim. YLE, Barona). Mitä kielitietoisuus sitten tarkoittaa? Työkielen vaihtaminen englanniksi ei ole ratkaisu kaikkeen, vaan työpaikoilla on huomioitava monenlaisia kieleen liittyviä asioita.

Kielibuusti-piiri on verkossa syksyllä 2022 toiminut lukupiiri, joka on koonnut yhteen S2-opettajaksi opiskelevia Suomen eri yliopistoista. Tapaamisissa olemme perehtyneet Kielibuusti-hankkeessa kehitettyihin pedagogisiin malleihin ja digitaalisiin ratkaisuihin.

Finlands regering har satt som mål att öka antalet internationella experter som flyttar till Finland eller stannar i Finland efter studier. Kunskaper i de inhemska språken har en viktig roll med tanke på integrationen, och Språkboost har som avsikt att främja studier i de inhemska språken.

Videoiden kuvaaminen aidoissa työympäristöissä vaatii hyvää valmistautumista ja kärsivällisyyttä sekä kuvaustiimiltä että kuvauspaikan tarjoavalta työpaikalta. On hyödyllistä käydä seuraamassa puhetilanteita työpaikalla ennen videoiden käsikirjoittamista ja harjoitella tilanteita esiintyjien kanssa ennen kuvauksia.

Kun saimme Kielibuusti-hankkeessa tehtäväksemme kehittää kansainvälisten matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoiden suomen kielen taitoa, päädyimme suunnittelemaan pilotin, jossa opiskelijat pohtivat kielitaitonsa kehittymistä osana substanssiopintojaksoa.

Tässä blogitekstissä kerromme mannertenvälisestä suomen kielen opetuksesta Vlogataan ja blogataan Torontossa ja Helsingissä -projektissa (2016–2018). Keskitymme siihen, mikä projektissa oli opiskelijoiden ja kielen oppimisen kannalta antoisaa. Reflektoimme myös projektin antia opettajien virtuaalisen pedagogisen yhteistyön näkökulmasta.

Yleislääkärin työssä kuunteleminen ja puhuminen ovat tärkeimmät työkalut. Ilman riittävää kielitaitoa ei pysty ymmärtämään potilaan näkökulmaa eikä perustelemaan potilaalle hoitoratkaisuja. Kieli on myös väline, jolla siirretään tietoa ammattilaiselta toiselle. Voidaan jopa sanoa, että ilman riittävää kielitaitoa ei ole ammattitaitoa.

Jos käytät ruudunlukijaa ja haluat lukea ruotsinkieliset tekstit, siirry ruotsinkieliselle sivulle tästä.