Launch of kielibuusti.fi online portal 

April 19th 2023 at 14-15 

Ihmisiä puhelimella luentosalissa.

Photo by Anni Hanén

Welcome to the launch of the kielibuusti.fi website on April 19th 2023 at 14-15! The event will take place at the Hybrid Stage, located in the Harald Herlin Learning Centre on Aalto University campus in Otaniemi. You can participate either on-site or online.  

During the event we will present the new website which showcases materials produced in the Kielibuusti project. The website includes content for four user groups: 

 • Language learners 
 • Teachers of Finnish or Swedish as a second language 
 • Counsellors working with international talents 
 • Employers and workplace communities. 

The Hybrid Stage has limited seating. Online participants can watch a live stream and send in questions or comments. Please note that on-site participants may be seen on the live stream.  

Whether you are participating on-site or online, please register by filling this form.

Preliminary programme

 • Welcome 
 • Opening words by the Ministry of Education and Culture: Minister of Science and Culture, Petri Honkonen and Senior Ministerial Advisor Kaisu Piiroinen  
 • Presenting the Kielibuusti project 
 • Inspirational speaker: Language learning as a solution to the shortage of experts, Peter Vesterbacka   
 • Introduction of the Kielibuusti website for different user groups: 
  • Language learners  
  • Teachers of Finnish or Swedish as a second language  
  • Counsellors working with international talents  
  • Employers and workplace communities.
 • Experiences from a learner: Perspectives from a highly educated language learner, university lecturer Petra Hietanen-Kunwald 
 • Questions and answers 
 • What happens next in the Kielibuusti project 

  

Aika Tapahtuma Lisätieto
8.30–9.00
Aamukahvi
luokassa B5029
9.00–9.15
Tervetuloa! Kielibuusti -hankkeen ja Metropolian esittely
Salla Kurhila, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Heidi Rontu, FT, dos., jatkuvan oppimisen johtaja, Metropolia AMK
Nea Lehtimäki, TtM, sh AMK, tiimivastaava, Metropolia AMK
9.15–10.00
Kielenoppimisen tukeminen työharjoittelussa
Inkeri Lehtimaja, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
10.00–10.30
Sitouttamista ja työhyvinvointia kielityöpajan avulla
Katriina Eronen, sh, TtM, hoitotyön kliininen opettaja, HUS, Sydän- ja keuhkokeskus 
Johanna Komppa, FT, dos., vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
Eveliina Korpela, FT, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Metropolia AMK
10.30–10.45
Tauko
10.45–11.30
Tilanteita ja toimijuutta simulaation keinoin Kommenttipuheenvuoro
Kristiina Kuparinen, FM, S2-lehtori, Laurea AMK
Katri Schroderus, FM, S2-opettaja, Helsingin aikuislukio
11.30–12.30
Lounas
(omakustanteinen)
12.30–13.15
Kokemuksia ammatillisen ja kielitaito-opetuksen yhdistämisestä Lääkärin suomi -koulutuksessa
Maija Tervola, FT, suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
Saija Pyhäniemi, FM, suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto
13.15–13.30
Kahvitauko
13.30–15.45
Kiertävät työpajat
45 minuuttia/paja
Metropolian simulaatiosairaala
tila B5023
Ari-Pekka Åker, Ensihoitaja YAMK, ensihoidon lehtori, simulaatiokeskuksen vastuuhenkilö, Metropolia AMK
Hoitotyön vuorovaikutusharjoituksia VR-ympäristössä
tilat B5030 ja B5032
Riikka Partanen, FM, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Lapin AMK
Joel Koutonen, TaK, asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit
Juha-Matti Taikina-aho, insinööri (AMK), asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit
Metropoliassa käytettäviä keinoja kielenoppimisen tukemiseen - Metropolian S2-malli ja Kieli-HOPS - Kielikummitoiminta - Tokasa-hanke: suomen kielen integrointi englanninkielisiin sairaanhoitajaopintoihin ja kielisopimus - Hoitotyön suomea alkeiskielitaidon vaiheessa (S2-klinikka, Kielihjelppi ja Taskuvihko)
tila B5029
Eevamaija Iso-Heiniemi, FM, S2-lehtori, Metropolia AMK
Eveliina Korpela, FT, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Metropolia AMK
Anna-Riikka Rasa, FM, S2-lehtori, Metropolia AMK
Hanna Aho, FM, sh, S2-lehtori, Metropolia AMK
15.45–16.00
Yhteinen päätös
tila B5029