Fonetiikkaa suomenopettajille

Fonetiikkaa suomenopettajille on videosarja, jossa keskitytään nimensä mukaisesti fonetiikan perusasioihin erityisesti S2-opettajan näkökulmasta. Videosarjassa annetaan yleiskuva siitä, mitä hyötyä fonetiikkatietoudesta on opettajalle, miten tietoisuutta ääntämisestä voidaan tuoda oppitunneille ja miten voidaan vertailla eri kielten foneettisia piirteitä. Suurin osa videosarjan jaksoista rakentuu niin, että alussa on fonetiikkaa esittelevä sekä opetukseen ohjaava jakso ja lopussa keskustelutuokio, jossa kiinnitetään erityishuomio johonkin jaksossa esiin nousseeseen yksityiskohtaan tai ilmiöön. Tässä videosarjassa keskitytään eritoten ns. segmentaalifonetiikkaan, ts. äänteisiin sekä niiden kuvailuun ja tuottamiseen.

Sekä videosarja että oheismateriaali ovat vapaasti käytettävissä, kunhan lähde mainitaan. Tervetuloa fonetiikan kiehtovaan maailmaan!

Videot ja oheismateriaalit

Haluatko kommentoida tai kysyä lisää?

Ota yhteyttä: paivi.virkkunen@helsinki.fi

Miksi fonetiikkaa?

Videolla kerrotaan fonetiikasta ja ääntämisestä osana suullista kielitaitoa sekä siitä, miten opettaja voi hyödyntää foneettista tietoa opettaessaan suomen ääntämistä.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Ääntämisen oppiminen

Videolla kerrotaan kielenoppimisesta, vieraan kielen äänteiden oppimisesta sekä vieraasta aksentista.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

IPA

Videolla kerrotaan IPAsta (International Phonetic Alphabet) ja pohditaan mm. aspiraatiota ja IPAn käytön etuja kieltenopettajalle. Videolla keskustellaan myös puheen ja kirjoituksen erosta ja mikä vaikutus sillä on kielenoppimiseen.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Mitä vokaalit ovat?

Videolla kerrotaan vokaaleista ja niiden tuottamisesta sekä keskustellaan mm. oraali- ja nasaalivokaaleista.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Suomen vokaalit

Videolla kerrotaan suomen äännejärjestelmään kuuluvista vokaaleista ja keskustellaan vokaalien opettamisesta.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Diftongit

Videolla kerrotaan suomen diftongeista sekä keskustellaan diftongeista ja niiden opettamisesta.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Mitä konsonantit ovat?

Videolla kerrotaan konsonanteista ja niiden tuottamisesta sekä keskustellaan konsonanttien tuottamisesta ja opettamisesta.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Suomen konsonantit

Videolla kerrotaan suomen äännejärjestelmään kuuluvista konsonanteista ja keskustellaan konsonanttien kvantiteetista.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Muutama konsonantti valokeilassa: /ŋ, r, l, h/

Videolla kerrotaan tarkemmin suomen konsonanteista / ŋ, r, l, h /, jotka ovat tyypillisesti vaikeita suomenopiskelijalle. Lisäksi keskustellaan kielenoppimisen vaikeudesta ja vieraasta aksentista.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Mitä prosodia on?

Videolla kerrotaan prosodiasta ja käsitellään prosodista piirteistä perustaajuutta ja intensiteettiä. Lisäksi keskustellaan prosodian opetuksesta.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Mitä kvantiteetti on?

Videolla kerrotaan kvantiteetista ja keskustellaan kvantiteetin oppimisesta ja harjoittelusta.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Mitä koartikulaatio on?

Videolla kerrotaan koartikulaatiosta ja siitä, miten se vaikuttaa ääntämiseen.

Lataa jakson oheismateriaali tästä:

Praat

Videolla kerrotaan puheanalyysiohjelma Praatista ja keskustellaan siitä, miten sitä voi hyödyntää kielenopetuksessa.

Kirjallisuutta

Lataa oheismateriaali tästä:

Tekijät

Päivi Virkkunen (FM) on foneetikko ja ääntämisen opettaja. Hän opettaa fonetiikkaa ja suomen ääntämistä yliopistossa sekä omalla Ääntämisklinikallaan. Virkkunen haluaa tukea suomenopettajien valmiuksia opettaa ääntämistä, ja hän valmistelee Helsingin yliopistossa väitöskirjaa ääntämisen opetuksesta. Päivi innostuu IPAsta ja haluaa tuoda fonetiikan luontevaksi osaksi kielenopetusta.

Yrjö Lauranto on suomen kielen dosentti Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut vuosikymmeniä S2-opettajana mm. kansalaisopistoissa ja eri yliopistoissa Suomessa ja Suomen ulkopuolella. Hän on toiminut myös espanja vieraana kielenä -opettajana. Yrjö Laurannon erikoisalaa ovat funktionaalinen kielenopetus (TTT-lähtöisyys), funktionaalinen kielioppi, kieliopin ja prosodian suhde sekä tekstilajilähtöinen kirjoittamisen opetus.