Hankkeessa tuotettua

Täältä löydät Kielibuusti-hankeessa tuotetut materiaalit sekä julkaisut ja hankkeesta kirjoitetut julkaisut.

Materiaalit

Valokuvassa näkyy työpöytä ja käsi, jossa on kynä. Työpöydällä muistiinpanovälineitä ja kahvikuppi.

Tässä lausunnossa esitämme mallin siitä, miten riittävä suomen kielen taito on mahdollista saavuttaa ja millaisia rakenteellisia muutoksia tutkintojen opetussuunnitelmiin kielitaidon haltuunotto vaatii. Lausunto on koostettu SIMHE-jatkokehityshankkeessa (2019–2021) kehitetyn uraohjauksen ja suomen kielen mallin pohjalta.

Kielibuusti oli esillä ALAPP-konferenssissa Jyväskylässä 15.-17.9.2022. Posteriesityksen aiheena olivat työyhteisön kielitietoisuutta tukevat portaat (Steps toward language awareness in workplaces).

Kieli-HOPS on kehitetty erityisesti englanninkielisten tutkintojen ja kansainvälisten opiskelijoiden tueksi. Sen tavoitteena on tarjota väline, jonka avulla kotimaisten kielten osaaminen voidaan ottaa puheeksi osana opintojen ja työuran suunnittelua.

Kuva on ruudunkaappaus Fonetiikkaa suomenopettajille -videosarjasta. Kuvassa Yrjö Lauranto ja Päivi Virkkunen keskustelemassa toistensa kanssa.

Fonetiikkaa suomenopettajille on videosarja, jossa keskitytään nimensä mukaisesti fonetiikan perusasioihin erityisesti S2-opettajan näkökulmasta. Videosarjassa annetaan yleiskuva siitä, mitä hyötyä fonetiikkatietoudesta on opettajalle, miten tietoisuutta ääntämisestä voidaan tuoda oppitunneille ja miten voidaan vertailla eri kielten foneettisia piirteitä.

Kielibuusti osallistui Vaasan Kielikeskuspäiville 18.-19.5.2022. Sektioesitelmien otsikoina olivat ”Kielibuusti – yhteistyötä ja verkostoitumista yli korkeakoulurajojen” sekä ”Swedish, yes please! Skapande av ett nationellt nätverk för Swedish-lärare Tapahtuman sektoriesitelmät löytyvät täältä.

Taulukkoon on kerätty suomen kielen opettamiseen tarkoitettuja digimateriaaleja opettajien ja materiaalien tekijöiden avuksi.

Valokuva seinästä, jossa on suuria post-it lappuja, jotka vastaavat kysymykseen: "Miten työelämä saadaan mukaan (kurssit, harjoittelut)? Kuva on otettu seminaarin pienryhmätyöskentelyn yhteydessä.

Kädet saveen -seminaari Tampereella 11.3.2022. Seminaarin yhteisessä osassa esitellyt diat ja koonnit teemaryhmien keskusteluista löytyvät täältä.

Kielibuusti-hankkeen aloitusseminaari järjestettiin perjantaina 10.12.2021. Seminaarin yhteisessä osassa esitellyt diat ja koonnit teemaryhmien keskusteluista löytyvät täältä.

Julkaisut

10 / 2022 

Tuula Jäppinen ja Anna-Reetta Kokkonen

Haaga-Heliassa saatiin hyviä kokemuksia kieli-HOPS-työkalusta.

01 / 2022 

Buustia oppimiseen – Kansainväliset osaajat kotimaisten kielten taitajiksi

Suomenopettajat ry:n jäsenlehdessä 1/22 on julkaistu Kielibuustilaisten kirjoittama artikkeli. Artikkeli on luettavissa Suomenopettajat ry:n jäsensivuilla.

Tuula Jäppinen ja Johanna Komppa

Kielibuusti-hankkeesta kirjoitettua

02 / 2022 

Toimijuuden kasvattamiseen ja korkeakouluverkoston toimijoille

Suomenopettajat ry:n jäsenlehdessä 2/22 on julkaistu Kielibuustin ”Kädet saveen” -tapahtumaan koskeva artikkeli. Artikkeli on luettavissa Suomenopettajat ry:n jäsensivuilla.

Miia Karttunen ja Anna-Liisa Luova