Hankkeessa tuotettua

Materiaalit

Taulukkoon on kerätty suomen kielen opettamiseen tarkoitettuja digimateriaaleja opettajien ja materiaalien tekijöiden avuksi.

Kädet saveen -seminaari Tampereella 11.3.2022. Seminaarin yhteisessä osassa esitellyt diat ja koonnit teemaryhmien keskusteluista löytyvät täältä.

Kielibuusti-hankkeen aloitusseminaari järjestettiin perjantaina 10.12.2021. Seminaarin yhteisessä osassa esitellyt diat ja koonnit teemaryhmien keskusteluista löytyvät täältä.

Julkaisut

05 / 2022 

Lari Kotilainen, Elżbieta Sundvall, Johanna Komppa, Janne Niinivaara ja Taija Udd

01 / 2022 

Buustia oppimiseen – Kansainväliset osaajat kotimaisten kielten taitajiksi

Tuula Jäppinen ja Johanna Komppa

Materiaalit

Täältä löydät Kielibuusti-hankkeessa tuotettua materiaalia. Materiaaleihin kuuluvat mm. seminaarien kalvot, ryhmien keskusteluissa tuotetut tulokset sekä osakokonaisuuksien tuotoksia.

Julkaisut

Täältä löydät tietoa digitaalisista ja fyysisistä julkaisuista Kielibuusti-hankkeesta sekä julkaisuista, joissa hanke on mainittuna.