Metropolian S2-opettajien lausunto englanninkielisten tutkinto-ohjelmien suomi toisena kielenä (S2)
-opetuksen ja ohjauksen toteuttamisesta Metropolia Ammattikorkeakoulussa

Valokuvassa näkyy työpöytä ja käsi, jossa on kynä. Työpöydällä muistiinpanovälineitä ja kahvikuppi.

Kuva: Green Chameleon on Unsplash

Tässä lausunnossa esitämme mallin siitä, miten riittävä suomen kielen taito on mahdollista saavuttaa ja millaisia rakenteellisia muutoksia tutkintojen opetussuunnitelmiin kielitaidon haltuunotto vaatii. Lausunto on koostettu SIMHE-jatkokehityshankkeessa (2019–2021) kehitetyn uraohjauksen ja suomen kielen mallin pohjalta.