Oppiminen, opetus & toimijuus: TTT-lähtöinen kurssi jatkuvan oppimisen ja arjessa toimimisen tukena

Kädet saveen -seminaari Tampereella 11.3.2022

Kielibuusti järjesti 11.3.2022 tilanne- ja teemalähtöisen sekä toimijuutta korostavan opetuksen ja ohjaamisen seminaarin.

Kielibuustin – ja seminaarin – keskeisenä lähtökohtana on, että kieltä ei opita vain kielikursseilla ja yksilön ponnistusten seurauksena, vaan kaikkialla elinympäristössämme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Vaikka kielen oppimisen pääasiallinen paikka ei ole kielikurssi vaan ne arkiset ja institutionaaliset tilanteet, joihin ihmiset osallistuvat, kielikurssit ovat tärkeä osa kokonaisuutta ja niillä on omat tehtävänsä: ohjata ihmisiä havainnoimaan aktiivisesti kielellistä ympäristöään, saada heidät kiinnostumaan siitä, rohkaista ja opastaa heitä toimimaan suomen tai ruotsin kielellä ja antaa heille välineitä toimivaan itse- ja vertaisarviointiin, jotta he pystyvät paremmin kehittämään taitojaan myös itsenäisesti. Tampereen seminaarissa keskityttiin opetukseen, oppimiseen ja toimijuuteen nimenomaan kielikurssien yhteydessä. 

Valokuva seinästä, jossa on suuria post-it lappuja, jotka vastaavat kysymykseen: "Miten työelämä saadaan mukaan (kurssit, harjoittelut)? Kuva on otettu seminaarin pienryhmätyöskentelyn yhteydessä.

Valokuva seminaarin pienryhmätyöskentelystä. Kuva: Saija Pyhämaa.

Seminaari järjestettiin yhteistyössä Tampereen yliopiston Suomen kielen ja kulttuurin opintokokonaisuuden kanssa. Osallistujia oli 20 eri korkeakoulusta.

Seminaarin yhteisessä osassa esitellyt diat ja koonnit teemaryhmien keskusteluista ovat alla.

Seminaarin ohjelma ja diat

Aloitussanat
Aloitussanat-Lauranto.pdf

Yrjö Lauranto, Helsingin yliopisto

Tilanteita, teemoja ja toimijuutta Helsingin yliopiston henkilöstön suomen kursseilla
Tilanteita-teemoja-ja toimijuutta-HYn-henkilöstön-suomen-kielen-kursseilla-Ferreira-Pollari-Udd.pdf 

Leena Ferreira, Emmi Pollari & Taija Udd, Helsingin yliopisto 

TTT-lähtöinen kurssi: mitä kaikkea toimijuus käytännössä tarkoittaa? 
TTT-lähtöinen-kurssi-Lehtonen-Oksala-Saario.pdf

Johanna Saario, Maaria Oksala & Tuija Lehtonen, Movi, Jyväskylän yliopisto 

Kielitaidon ja ammattitaidon limittyneisyys –Miten onnistuu limittäisten taitojen opettaminen ja testaaminen?
Tarkastelukontekstina lääkärit tai lääkärien täydennyskoulutus
Kielitaidon-ja-ammattitaidon-limittyneisyys-Pitkänen-Tervola.pdf

Taina Pitkänen & Maija Tervola, Tampereen yliopisto

Kielitietoinen työharjoittelu rakentuu yhteistyössä – kokemuksia Metropoliasta
Kielitietoinen-työharjoittelu-Korpela.pdf

Eveliina Korpela, Metropolia-ammattikorkeakoulu 

Pienryhmäkeskustelujen koonnit 

A: S2-kurssit: tilanteet, teemat ja toimijuus
Pienryhmä-A-Tilanteet-teemat-ja-toimijuus.pdf

Aija Elg & Leena Ferreira

B: S2-kurssit, työelämäyhteydet ja toimijuus
Pienryhma-B-Tyoelamäyhteydet-ja-toimijuus.pdf

Eveliina Korpela & Saija Pyhäniemi

C: S2-kurssit, itseopiskelumoduulit ja toimijuus
Pienryhmä-C-Itseopiskelumoduulit-ja-toimijuus.pdf

Emmi Pollari & Sari Päivärinne

D: S2-kurssit, metataidot (mm. itse- ja vertaisarviointi, oman osaamisen sanoittaminen ja opiskelutaidot) ja toimijuus
Pienryhmä-D-S2-kurssit-metataidot-ja-toimijuus.pdf
Noora Helkiö & Taija Udd