Suomea hoitotyössä -koulutus

Metropolia Myllypuro 13.2.2023 klo 8.30–16 / Zoom klo 9-13.15 

Ihmisiä luentosalissa.

Kuva: Anni Hanén

Kielibuusti-hanke järjestää Metropoliassa maksuttoman koulutuspäivän kansainvälisiä hoitajia kouluttavalle henkilöstölle. Päivän aikana jaetaan tutkimustietoa ja kokemuksia hoitotyön kielen oppimisesta opinnoissa ja työpaikalla. Samalla on mahdollisuus verkostoitua kollegoiden kanssa.

Koulutus pidetään hybriditoteutuksena. Paikan päällä olevat pääsevät tutustumaan Metropolian simulaatiosairaalaan ja Lapin AMK:n VR-ympäristöön sekä Metropolian käyttämiin keinoihin hoitotyön suomen kielen opetuksessa.

Ilmoittautuminen

Tietosuojailmoitus

Lähitoteutukseen otetaan korkeintaan 45 osallistujaa. 

Lähitoteutus on täynnä. Voit edelleen ilmoittautua etätoteutukseen. Jos haluat ilmoittautua varasijalle lähitoteutukseen, kirjoita se lisätietoihin.

Ohjelma

  

Aika Tapahtuma Lisätieto
8.30–9.00
Aamukahvi
luokassa B5029
9.00–9.15
Tervetuloa! Kielibuusti -hankkeen ja Metropolian esittely
Salla Kurhila, FT, professori, Helsingin yliopisto
Heidi Rontu, FT, dos., jatkuvan oppimisen johtaja, Metropolia AMK
Nea Lehtimäki, TtM, sh AMK, tiimivastaava, Metropolia AMK
9.15–10.00
Kielenoppimisen tukeminen työharjoittelussa
Inkeri Lehtimaja, FT, yliopistonlehtori (Aalto-yliopisto), tutkija (Helsingin yliopisto)
10.00–10.30
Sitouttamista ja työhyvinvointia kielityöpajan avulla
Katriina Eronen, sh, TtM, hoitotyön kliininen opettaja, HUS, Sydän- ja keuhkokeskus 
Johanna Komppa, FT, dos., vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
Eveliina Korpela, FT, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Metropolia AMK
10.30–10.45
Tauko
10.45–11.30
Tilanteita ja toimijuutta simulaation keinoin Kommenttipuheenvuoro
Kristiina Kuparinen, FM, S2-lehtori, Laurea AMK
Katri Schroderus, FM, S2-opettaja, Helsingin aikuislukio
11.30–12.30
Lounas
(omakustanteinen)
12.30–13.15
Kokemuksia ammatillisen ja kielitaito-opetuksen yhdistämisestä Lääkärin suomi -koulutuksessa
Maija Tervola, FT, suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
Saija Pyhäniemi, FM, suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto
13.15–13.30
Kahvitauko
13.30–15.45
Kiertävät työpajat
45 minuuttia/paja
Metropolian simulaatiosairaala
tila B5023
Ari-Pekka Åker, Ensihoitaja YAMK, ensihoidon lehtori, simulaatiokeskuksen vastuuhenkilö, Metropolia AMK
Hoitotyön vuorovaikutusharjoituksia VR-ympäristössä
tilat B5030 ja B5032
Riikka Partanen, FM, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Lapin AMK
Joel Koutonen, TaK, asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit
Juha-Matti Taikina-aho, insinööri (AMK), asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit
Metropoliassa käytettäviä keinoja kielenoppimisen tukemiseen - Metropolian S2-malli ja Kieli-HOPS - Kielikummitoiminta - Tokasa-hanke: suomen kielen integrointi englanninkielisiin sairaanhoitajaopintoihin ja kielisopimus - Hoitotyön suomea alkeiskielitaidon vaiheessa (S2-klinikka, Kielihjelppi ja Taskuvihko)
tila B5029
Eevamaija Iso-Heiniemi, FM, S2-lehtori, Metropolia AMK
Eveliina Korpela, FT, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Metropolia AMK
Anna-Riikka Rasa, FM, S2-lehtori, Metropolia AMK
Hanna Aho, FM, sh, S2-lehtori, Metropolia AMK
15.45–16.00
Yhteinen päätös
tila B5029