Blogg

Yleislääkärin työssä kuunteleminen ja puhuminen ovat tärkeimmät työkalut. Ilman riittävää kielitaitoa ei pysty ymmärtämään potilaan näkökulmaa eikä perustelemaan potilaalle hoitoratkaisuja. Kieli on myös väline, jolla siirretään tietoa ammattilaiselta toiselle. Voidaan jopa sanoa, että ilman riittävää kielitaitoa ei ole ammattitaitoa.

Kielibuusti kysyi kesällä 2022 suomalaisilta yliopistolta, millaista kotimaisten kielten opetusta ne järjestävät kansainväliselle henkilöstölle. Tavoitteena oli saada käsitys siitä, minkä tyyppisiä kotimaisten kielten kursseja henkilöstölle järjestetään ja millaisia tarpeita yliopistoilla on kotimaisten kielten koulutukseen liittyen.

En av höstens nyheter är självstudiematerialet Swedish med Papegojan för R2-studerande. Det är ett öppet och kostnadsfritt material på nätet för att repetera eller studera svensk grammatik på egen hand.

Jag undervisade en grupp internationella anställda vid Helsingfors universitet på våren 2022. Det var den förstå gången som jag undervisade svenska för nybörjare med engelska som stödspråk.

Olen opiskellut suomea siitä lähtien, kun tulin Suomeen opiskelijaksi. Ensimmäinen kohtaaminen oli ruokakaupassa. Jos haluat ostaa hedelmiä ja vihanneksia, sinun täytyy tietää niiden nimet suomeksi.

Toteutimme Kielibuustissa lukuvuoden 2021–2022 aikana suomen ja ruotsin kursseja Helsingin yliopiston työntekijöille. Vuoden aikana pohdimme moneen otteeseen, mikä saa henkilöstön aloittamaan kielen opiskelun ja jatkamaan kurssilla, vaikka elämä on kiireistä ja tutkimusartikkelien aikarajat painavat päälle.

Tutkin tänä keväänä maisterintutkielmassani (Harjunpää 2022) Helsingin yliopistossa suomen kielen taitotasokursseja suorittavien opiskelijoiden suomen kielen oppimista.

Syksyllä 2021 käynnistettiin Kielibuusti-hankkeen innoittamana Metropolian kansainvälisille opiskelijoille kielikummitoimintaa.

Kuinka saada kansainväliset lääkärit töihin Suomessa – suomen kielellä? Lääkärin suomi -koulutuksen suomen kielen opettajat kertovat hankkeesta, sen tavoitteista, ja mitä hankkeessa tapahtuu juuri nyt.

Använder du skärmläsare och vill läsa de finskspråkiga texterna? Klicka här för att gå till de finskspråkiga sidorna.