Iloiset opiskelijat yhdessä tietokoneiden ääressä

Internationella experter bemästrar inhemska språk

I Språkboost-projektet utvecklas undervisningen i de inhemska språken för att effektivt motsvara de behov som finns hos internationella experter som rekryteras till Finland eller som redan finns i landet.

Aalto-yliopiston logo.
Haaga-Helian logo
Helsingin yliopiston logo.
Laurean ammattikorkeakoulun logo
Metropolian logo