Kontaktuppgifter

kielibuusti-info@helsinki.fi
kielibuusti-info@aalto.fi

Nyckelpersonal

Jyrki Kalliokoski.

Projektchef

Jyrki Kalliokoski

Helsingfors universitet

Salla Kurhila.

Ställföreträdande chef

Salla Kurhila

Helsingfors universitet

Kaisa Oikarinen.

Koordinator

Kaisa Oikarinen

Aalto-universitetet

Anna Sundqvist.

Koordinator

Anna Sundqvist

Helsingfors universitet

Ansvarspersoner för delhelheter

Johanna Komppa.

Johanna Komppa

WP4 Språkinlärningsstigar och modeller från högskola till arbetsliv

Helsingfors universitet

Lari Kotilainen.

Lari Kotilainen

WP2 Digitala lösningar för språkinlärning och språkundervisning

Helsingfors universitet

Emmi Pollari.

Emmi Pollari

WP3 Språkpedagogiska modeller för undervisning och handledning

Helsingfors universitet

Taija Udd.

Taija Udd

WP3 Språkpedagogiska modeller för undervisning och handledning

Helsingfors universitet

Sanni Heinzmann.

Sanni Heinzmann

WP1 Högskolornas samarbete inom S2/R2-undervisning: nationell samarbetsmodell och plattform

Aalto-universitetet

Kontaktpersoner vid yrkeshögskolorna

Kuvassa Hanna Aho.

Hanna Aho

Metropolia yrkeshögskola

Kaarina Murtola.

Kaarina Murtola

Laurea yrkeshögskola

Riitta Yli-Tainio.

Riitta Yli-Tainio

Haaga-Helia yrkeshögskola

Bilderna: Anni Hanén (förutom Sanni Heinzmanns, Hanna Ahos och Riitta Yli-Tainios bilder)

Aalto-yliopiston logo.
Haaga-Helian logo
Helsingin yliopiston logo.
Laurean ammattikorkeakoulun logo
Metropolian logo

Vill du hålla dig à jour med de senaste nyheterna om Språkboost och/eller nätverka med andra aktörer?