Medverkande i projektet

Projektet förverkligas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Laurea och Yrkeshögskolan Metropolia.

Aalto-universitetet och Helsingfors universitet koordinerar projektet och det nationella samarbetet mellan högskolorna. Yrkeshögskolorna Haaga-Helia, Laurea och Metropolia bidrar med sakkunskap från sina egna sektorer. Varje högskola skapar material enligt sin egen profil och sina egna behov. Tillsammans producerar och delar högskolorna de resurser som skapas inom projektet för nationell användning.

Aalto-yliopiston logo.
Haaga-Helian logo
Helsingin yliopiston logo.
Laurean ammattikorkeakoulun logo
Metropolian logo

Läs mer om projektet

Projektets mål och grundtankar som styr utvecklingsarbetet

Projektet styrs av tre grundidéer som baserar sig på aktuell forskning: kontinuerligt lärande som stöds av hållbar utvärdering, språkinlärning som en del av människans sociala aktiviteter, från lärare till stödjare av inlärning, från inlärare till aktör […]  

Projektets delhelheter

I projektet ingår fyra delhelheter (arbetspaket). Delhelheterna är delvis överlappande och stödjer varandra […]

Projektet som del av högskolornas verksamhet inom internationaliseringsprogrammet Talent Boost

Vid halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna våren 2021 drog Finlands regering upp en riktlinje som gick ut på att försöka tredubbla antalet nya utländska examensstuderande fram till år 2030 […]