Om projektet

I Språkboost-projektet utvecklas undervisningen i de inhemska språken för att effektivt motsvara de behov som finns hos internationella experter som rekryteras till Finland eller som redan finns i landet. Projektet fokuserar på språkutbildning på en avancerad nivå.

Med internationella experter menas i detta sammanhang:

Läs mer om projektet

Projektets mål och grundtankar som styr utvecklingsarbetet

Projektet styrs av tre grundidéer som baserar sig på aktuell forskning: kontinuerligt lärande som stöds av hållbar utvärdering, språkinlärning som en del av människans sociala aktiviteter, från lärare till stödjare av inlärning, från inlärare till aktör […]  

Projektets delhelheter

I projektet ingår fyra delhelheter (arbetspaket). Delhelheterna är delvis överlappande och stödjer varandra […]

Medverkande i projektet

Projektet förverkligas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Laurea och Yrkeshögskolan Metropolia […]

Projektet som del av högskolornas verksamhet inom internationaliseringsprogrammet Talent Boost

Vid halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna våren 2021 drog Finlands regering upp en riktlinje som gick ut på att försöka tredubbla antalet nya utländska examensstuderande fram till år 2030 […]