1. Högskolornas samarbete inom S2/R2-undervisning: nationell samarbetsmodell och plattform

I delhelheten samlas innehållet som produceras i projektet under ett tak: dels till ett nationellt nätverk för högskolornas R2/S2-undervisning, dels till en webbplattform.

I högskolornas nationella samarbetsnätverk planeras verksamhetsmål och samarbetsmodellen piloteras. Högskolornas samarbete förverkligas bland annat genom nationella och regionala seminarier och workshoppar (som ordnas även av andra delhelheter). Samarbetet förverkligas även i form av innehåll till plattformen som skapas gemensamt och blir tillgängligt för alla. Det mest centrala innehållet på plattformen blir material och kurser som stöder språkstudier på en avancerad nivå.

Vi skapar en samarbetsplattform eller portal som gynnar tre olika användargrupper – S2/R2-studerande, S2/R2-lärare och representanter för arbetsgivare. Plattformen byggs så att allt material som skapas i projektet finns i en klar och lättillgänglig form. Plattformen är avsedd och öppen för studerande och personal vid finländska högskolor, även för andra internationella experter som kan ha nytta av den. På plattformen finns bland annat råd för studier och undervisning, sökfunktion för kurser, kurser, verktyg för språkinlärning, material för undervisning och inlärning samt en diskussionskanal. Målet är att garantera kontinuitet genom att säkerställa underhåll av teknik och innehåll samt förutsättningar för nätverkets verksamhet.

Läs mer om övriga delhelheter

2. Digitala lösningar för språkinlärning och språkundervisning

I delhelheten utvecklas, testas och undersöks digitala sätt att effektivisera språkinlärning och språkundervisning. I helheten fokuseras speciellt på olika slags digitala resurser som studerande kan använda antingen självständigt eller enligt lärarens anvisningar […]

3. Språkpedagogiska modeller för undervisning och handledning

I delhelheten utvecklas en modell för språkundervisning och handledning. Modellen kan tillämpas i språkundervisning inom högre utbildning […]

4. Språkinlärningsstigar och modeller från högskola till arbetsliv

I helheten utvecklas och skapas modeller för inlärning i inhemska språk vid internationella magisterprogram samt för internationell högskolepersonals orienterings- och mentoreringsfas. Därtill granskas och utvecklas forskningsbaserade modeller för språkinlärning och utveckling av språkkunskaper i arbetsgemenskaper […]

Läs mer om projektet

Projektets mål och grundtankar som styr utvecklingsarbetet

Projektet styrs av tre grundidéer som baserar sig på aktuell forskning: kontinuerligt lärande som stöds av hållbar utvärdering, språkinlärning som en del av människans sociala aktiviteter, från lärare till stödjare av inlärning, från inlärare till aktör […]  

Medverkande i projektet

Projektet förverkligas i samarbete mellan Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Helsingfors universitet, Yrkeshögskolan Laurea och Yrkeshögskolan Metropolia […]

Projektet som del av högskolornas verksamhet inom internationaliseringsprogrammet Talent Boost

Vid halvtidsöverläggningen och ramförhandlingarna våren 2021 drog Finlands regering upp en riktlinje som gick ut på att försöka tredubbla antalet nya utländska examensstuderande fram till år 2030 […]