Svara på enkäten och delta i utvecklingen av Språkboost-nätportalen

I Språkboost-projektet utvecklas en nätportal dit det samlas råd, tips och länkar för studier i finska/svenska och integration. Nu söker vi respondenter till en användarenkät om den kommande portalen från följande olika användargrupper: 

  • internationella studerande  
  • internationella personer som bor i Finland  
  • lärare i finska och svenska  
  • representanter för företag som anställer internationella personer (ledning/HR)   
  • karriär -eller studierådgivare.

Som en potentiell användare av Språkboosts nätportal är du den bästa experten på att utvärdera vad portalen borde innehålla. Enkäten är här: https://t.maze.co/119916223?guerilla=true. Besvara enkäten och sprid gärna ordet. Det tar ca 5–10 minuter och enkäten är anonym.

Stort tack för din hjälp! Om du vill ha mer information om enkäten eller Språkboost kan du nå oss på kielibuusti-info@aalto.fi.