Hankkeen toimijat

Hanke toteutetaan Aalto-yliopiston, Haaga-Helia-ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston, Laurea-ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä.   

Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto koordinoivat hanketta ja valtakunnallisesti korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Ammattikorkeakoulut Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia tuovat hankkeeseen oman sektorinsa asiantuntemuksen. Korkeakoulut yhdessä sekä tuottavat että jakavat kansalliseen käyttöön hankkeessa syntyvää aineistoa oman profiilinsa ja tarpeensa mukaisesti.   

Aalto-yliopiston logo.
Haaga-Helian logo
Helsingin yliopiston logo.
Laurean ammattikorkeakoulun logo
Metropolian logo

Lisää tietoa hankkeesta

Hankkeen tavoitteet ja kehittämistyötä ohjaavat perusajatukset

Hankekokonaisuutta ohjaa kolme ajankohtaiseen tutkimustietoon pohjaavaa perusajatusta: jatkuva oppiminen ja sen tukeminen kestävän arvioinnin avulla, kielenoppiminen osana ihmisen sosiaalista toimintaa, opettajasta oppimisen tukijaksi, oppijasta toimijaksi […]  

Hankkeen osakokonaisuudet

Hankkeessa on neljä osakokonaisuutta (työpakettia). Osakokonaisuudet limittyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan. Ruotsin kielen koulutuksen kehittäminen sisältyy kuhunkin osakokonaisuuteen soveltuvin osin […]

Hanke osana korkeakoulujen kansainvälisyysohjelman Talent Boost -toimintaa

Suomen hallitus linjasi kevään 2021 puoliväli- ja kehysriihessään, että uusien ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden määrä pyritään kolminkertaistamaan vuoteen 2030 mennessä ja samalla opiskelijoiden Suomeen työllistyminen ja jääminen pyritään nostamaan […]  

Toimintakertomus

Täältä löytyy vuoden 2021 toimintakertomus.