Iloiset opiskelijat yhdessä tietokoneiden ääressä

Kansainväliset osaajat kotimaisten kielten taitajiksi

Kielibuusti-hankkeessa kehitetään kotimaisten kielten koulutusta niin, että se vastaa tehokkaammin Suomeen rekrytoitavien ja maassa jo olevien kansainvälisten osaajien kielitaitotarpeisiin.

Viimeisimmät julkaisut

Yleislääkärin työssä kuunteleminen ja puhuminen ovat tärkeimmät työkalut. Ilman riittävää kielitaitoa ei pysty ymmärtämään potilaan näkökulmaa eikä perustelemaan potilaalle hoitoratkaisuja. Kieli on myös väline, jolla siirretään tietoa ammattilaiselta toiselle. Voidaan jopa sanoa, että ilman riittävää kielitaitoa ei ole ammattitaitoa.

Kielibuusti kysyi kesällä 2022 suomalaisilta yliopistolta, millaista kotimaisten kielten opetusta ne järjestävät kansainväliselle henkilöstölle. Tavoitteena oli saada käsitys siitä, minkä tyyppisiä kotimaisten kielten kursseja henkilöstölle järjestetään ja millaisia tarpeita yliopistoilla on kotimaisten kielten koulutukseen liittyen.

En av höstens nyheter är självstudiematerialet Swedish med Papegojan för R2-studerande. Det är ett öppet och kostnadsfritt material på nätet för att repetera eller studera svensk grammatik på egen hand.

Kuvassa neljä eri kättä, jotka pitävät toistensa ranteesta kiinni. Taustalla työpaikka ympäristö.

Mitä Kielibuusti voi tarjota työyhteisöille?

Käytetäänkö teidän työpaikallanne eri kieliä? Ovatko työntekijänne erilaisista kielellisistä taustoista? Miten yhteisössänne suhtaudutaan englannin ja suomen käyttöön? Haluatteko tukea suomen kielen oppimista työssä? Kielibuusti- ja Monikielinen työelämä -hankkeet tarjoavat monikielisille työyhteisöille ratkaisuja.

Haluatko pysyä ajan tasalla Kielibuustiin liittyvistä uutisista ja/tai verkostoitua muiden toimijoiden kanssa?

Yhteistyökorkeakoulut