Iloiset opiskelijat yhdessä tietokoneiden ääressä

Kansainväliset osaajat kotimaisten kielten taitajiksi

Kielibuusti-hankkeessa kehitetään kotimaisten kielten koulutusta niin, että se vastaa tehokkaammin Suomeen rekrytoitavien ja maassa jo olevien kansainvälisten osaajien kielitaitotarpeisiin.

Viimeisimmät julkaisut

Kielibuusti oli esillä ALAPP-konferenssissa Jyväskylässä 15.-17.9.2022. Posteriesityksen aiheena olivat työyhteisön kielitietoisuutta tukevat portaat (Steps toward language awareness in workplaces).

Kieli-HOPS on kehitetty erityisesti englanninkielisten tutkintojen ja kansainvälisten opiskelijoiden tueksi. Sen tavoitteena on tarjota väline, jonka avulla kotimaisten kielten osaaminen voidaan ottaa puheeksi osana opintojen ja työuran suunnittelua.

Fonetiikkaa suomenopettajille on videosarja, jossa keskitytään nimensä mukaisesti fonetiikan perusasioihin erityisesti S2-opettajan näkökulmasta. Videosarjassa annetaan yleiskuva siitä, mitä hyötyä fonetiikkatietoudesta on opettajalle, miten tietoisuutta ääntämisestä voidaan tuoda oppitunneille ja miten voidaan vertailla eri kielten foneettisia piirteitä.

Kuvassa neljä eri kättä, jotka pitävät toistensa ranteesta kiinni. Taustalla työpaikka ympäristö.

Mitä Kielibuusti voi tarjota työyhteisöille?

Käytetäänkö teidän työpaikallanne eri kieliä? Ovatko työntekijänne erilaisista kielellisistä taustoista? Miten yhteisössänne suhtaudutaan englannin ja suomen käyttöön? Haluatteko tukea suomen kielen oppimista työssä? Kielibuusti- ja Monikielinen työelämä -hankkeet tarjoavat monikielisille työyhteisöille ratkaisuja.

Haluatko pysyä ajan tasalla Kielibuustiin liittyvistä uutisista ja/tai verkostoitua muiden toimijoiden kanssa?

Yhteistyökorkeakoulut