Mitä Kielibuusti voi tarjota työyhteisöille?

 • Käytetäänkö teidän työpaikallanne eri kieliä?
 • Ovatko työntekijänne erilaisista kielellisistä taustoista?
 • Miten yhteisössänne suhtaudutaan englannin ja suomen käyttöön?
 • Haluatteko tukea suomen kielen oppimista työssä?

Kielibuusti- ja Monikielinen työelämä -hankkeet tarjoavat monikielisille työyhteisöille ratkaisuja

Kolme samankokoista toisissaan pyörivää hammaspyörää.
 • Hammaspyörä.
  työn sujumiseen
 • Hammaspyörä.
  työhyvinvointiin
 • Hammaspyörä.
  kielen oppimiseen työssä

Työntekijöiden erilaiset tarpeet tunnistamalla voidaan tarjota räätälöityjä tukikeinoja

Tarjoaako työyhteisö mahdollisuuksia kielen harjoitteluun?

Paikallaan polkija haluaisi käyttää suomea enemmän, mutta keskustelu kääntyy aina englanniksi.

Näkevätkö suomenkieliset työntekijät monikielisyyden haasteena vai mahdollisuutena?

Kielistä kuormittunut kaipaa selkeitä pelisääntöjä kielikysymyksiin.

Uskalletaanko työyhteisössänne puhua ”huonoa suomea”?

Pidättäytyvä perfektionisti osaa paljon, mutta tarvitsee rohkaisua suomen kielen käyttöön.

Työyhteisön kielitietoisia käytänteitä voi kehittää askel kerrallaan

1. Idean herättelyn askel

Esim.

 • Kutsutaan asiantuntija kertomaan, mitä kielitietoisuus on ja miten se tukee työhyvinvointia.

2. Yhteisen sopimisen askel

Esim.

 • Kartoitetaan työntekijöiden kielellisiä tarpeita ja kielten käytön kipukohtia.

3. Pienten tekojen askel

Esim.

 • Sovitaan, että tietyt iltapäiväkahvit pidetään suomeksi.
 • Monet rutiininomaiset tilanteet hoidetaan rinnakkaiskielisesti.

4. Rakenteellisen muutosten askel

Esim.

 • Työyhteisössä on monikielisiä käytänteitä.
 • Yksilön kielitaidon kehittymistä tuetaan eri tavoin.
 • Otetaan kielitaitotavoitteet osaksi kehityskeskusteluja.

5. Läpäisevien käytänteiden askel

Esim.

 • On olemassa päivittyvät kielisopimukset.
 • Prosessit on kuvattu ja ne ovat saatavissa perehdytykseen. Kielitaidot tunnustetaan (mm. kielilisät).
 • Kielen merkitys työhyvin-voinnille tunnustetaan.

Kehitteillä oleva malli. Osallistumisen keinot monikielistyvässä työelämässä / Komppa, Korpela, Kotilainen, Kurhila, Lehtimaja 2022

1. Idean herättelyn askel

Esim.
- Kutsutaan asiantuntija kertomaan, mitä kielitietoisuus on ja miten se tukee työhyvinvointia.

2. Yhteisen sopimisen askel

Esim.
- Kartoitetaan työntekijöiden kielellisiä tarpeita ja kielten käytön kipukohtia.

3. Pienten tekojen askel

Esim.
- Sovitaan, että tietyt iltapäiväkahvit pidetään suomeksi.
- Monet rutiininomaiset tilanteet hoidetaan rinnakkaiskielisesti.

4. Rakenteellisten muutosten askel

Esim.
- Työyhteisössä on monikielisiä käytänteitä.
- Yksilön kielitaidon kehittymistä tuetaan eri tavoin.
- Otetaan kielitaitotavoitteet osaksi kehityskeskusteluja.

5. Läpäisevien käytänteiden askel

Esim.
- On olemassa päivittyvät kielisopimukset.
- Prosessit on kuvattu ja ne ovat saatavissa perehdytykseen. Kielitaidot tunnustetaan (mm. kielilisät).
- Kielen merkitys työhyvin-voinnille tunnustetaan.

Kehitteillä oleva malli. Osallistumisen keinot monikielistyvässä työelämässä / Komppa, Korpela, Kotilainen, Kurhila, Lehtimaja 2022

Kielibuusti ja Monikielinen työelämä

Hankkeet tutkivat ja kehittävät malleja ja välineitä kansainvälisten osaajien suomen ja ruotsin kielen oppimiseen.

Mahdollisia yhteistyömuotoja työpaikkojen kanssa ovat esimerkiksi johdon konsultointi, luennot ja/tai työpajat.

Lue lisää Monikielinen työelämä -hankkeesta täältä.

Lue lisää Kielibuusti-hankkeesta täältä.

Kerromme mielellämme lisää!

Johanna Komppa (etunimi.sukunimi@helsinki.fi)

Kielibuusti / kielibuusti-info@helsinki.fi