Kielibuusti.fi-verkkoportaalin julkistus

19.4.2023 klo 14-15

Ihmisiä puhelimella luentosalissa.

Kuva: Anni Hanén

Tervetuloa kielibuusti.fi-verkkoportaalin julkistustilaisuuteen 19.4.2023 klo 14-15. Tilaisuus pidetään Aalto-yliopistossa, Otaniemessä sijaitsevan Harald Herlin -oppimiskeskuksen Hybrid Stagella, ja siihen voi osallistua joko paikan päällä tai etäyhteydellä.  

Tilaisuudessa esittelemme uuden verkkoportaalin, jossa jaetaan Kielibuusti-hankkeessa tuotettuja materiaaleja neljälle eri kohderyhmälle:  

 • kielenoppijat 
 • suomi tai ruotsi toisena kielenä -opettajat 
 • kansainvälisten osaajien ohjaajat 
 • työnantajat ja työyhteisöt. 

Paikan päällä paikkoja on rajoitetusti, mutta tilaisuus striimataan, ja chatin avulla myös etänä osallistuvat voivat esittää kysymyksiä ja kommentteja. Huomioithan, että paikan päällä osallistuvat näkyvät striimattavassa kuvassa. Tilaisuudessa käytetään suomea, englantia ja ruotsia. 

Pyydämme sekä paikan päällä että etänä osallistuvia ilmoittautumaan tilaisuuteen tällä lomakkeella.

Alustava ohjelma

 • Tervetuloa! 
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön tervehdys: tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ja opetusneuvos Kaisu Piiroinen  
 • Kielibuusti-hankkeen esittely
 • Inspiraatiopuheenvuoro: Kielen oppiminen osaajapulan ratkaisuna, Peter Vesterbacka   
 • Kielibuustin verkkoportaalin sisällöt eri kohderyhmille: 
  kielenoppijat 
  suomi tai ruotsi toisena kielenä -opettajat   
  kansainvälisten osaajien ohjaajat 
  työnantajat ja työyhteisöt 
 • Kokemuspuheenvuoro: Korkeakoulutetun kielenoppijan näkökulma, yliopistonlehtori Petra Hietanen-Kunwald 
 • Yleisön kysymyksiä 
 • Kielibuustissa tapahtuu seuraavaksi 

  

Aika Tapahtuma Lisätieto
8.30–9.00
Aamukahvi
luokassa B5029
9.00–9.15
Tervetuloa! Kielibuusti -hankkeen ja Metropolian esittely
Salla Kurhila, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Heidi Rontu, FT, dos., jatkuvan oppimisen johtaja, Metropolia AMK
Nea Lehtimäki, TtM, sh AMK, tiimivastaava, Metropolia AMK
9.15–10.00
Kielenoppimisen tukeminen työharjoittelussa
Inkeri Lehtimaja, FT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
10.00–10.30
Sitouttamista ja työhyvinvointia kielityöpajan avulla
Katriina Eronen, sh, TtM, hoitotyön kliininen opettaja, HUS, Sydän- ja keuhkokeskus 
Johanna Komppa, FT, dos., vanhempi yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 
Eveliina Korpela, FT, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Metropolia AMK
10.30–10.45
Tauko
10.45–11.30
Tilanteita ja toimijuutta simulaation keinoin Kommenttipuheenvuoro
Kristiina Kuparinen, FM, S2-lehtori, Laurea AMK
Katri Schroderus, FM, S2-opettaja, Helsingin aikuislukio
11.30–12.30
Lounas
(omakustanteinen)
12.30–13.15
Kokemuksia ammatillisen ja kielitaito-opetuksen yhdistämisestä Lääkärin suomi -koulutuksessa
Maija Tervola, FT, suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto
Saija Pyhäniemi, FM, suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto
13.15–13.30
Kahvitauko
13.30–15.45
Kiertävät työpajat
45 minuuttia/paja
Metropolian simulaatiosairaala
tila B5023
Ari-Pekka Åker, Ensihoitaja YAMK, ensihoidon lehtori, simulaatiokeskuksen vastuuhenkilö, Metropolia AMK
Hoitotyön vuorovaikutusharjoituksia VR-ympäristössä
tilat B5030 ja B5032
Riikka Partanen, FM, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Lapin AMK
Joel Koutonen, TaK, asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit
Juha-Matti Taikina-aho, insinööri (AMK), asiantuntija, ohjelmistolaboratorio FrostBit
Metropoliassa käytettäviä keinoja kielenoppimisen tukemiseen - Metropolian S2-malli ja Kieli-HOPS - Kielikummitoiminta - Tokasa-hanke: suomen kielen integrointi englanninkielisiin sairaanhoitajaopintoihin ja kielisopimus - Hoitotyön suomea alkeiskielitaidon vaiheessa (S2-klinikka, Kielihjelppi ja Taskuvihko)
tila B5029
Eevamaija Iso-Heiniemi, FM, S2-lehtori, Metropolia AMK
Eveliina Korpela, FT, suomen kielen ja viestinnän lehtori, Metropolia AMK
Anna-Riikka Rasa, FM, S2-lehtori, Metropolia AMK
Hanna Aho, FM, sh, S2-lehtori, Metropolia AMK
15.45–16.00
Yhteinen päätös
tila B5029