Kieli-HOPS ohjauskeskustelujen avuksi

Kieli-HOPS on kehitetty erityisesti englanninkielisten tutkintojen ja kansainvälisten opiskelijoiden tueksi. Sen tavoitteena on tarjota väline, jonka avulla kotimaisten kielten osaaminen voidaan ottaa puheeksi osana opintojen ja työuran suunnittelua. Kieli-HOPSin kysymysten avulla opiskelija pohtii ja asettaa tavoitteita suomen/ruotsin kielen oppimiselle – joko itsenäisesti tai opettajien kanssa keskustellen. Keskeisintä olisi, että opiskelija tulee tietoiseksi kotimaisten kielten osaamisen merkityksestä, jos/kun hän haluaa työllistyä Suomeen. Kyseessä on siis työkalu ja kielitaidon ja siihen liittyvien tavoitteiden käsittelyyn sekä opettajille ja ohjaajille keino ottaa kielitaito puheeksi.  

Kieli-HOPSia voi hyödyntää myös suomenkielisissä tutkinnoissa opiskelevien uraohjauksessa. Suomenkielisiin tutkintoihin muokatut dokumentit edistyneille kielenoppijoille (Opiskelijan kieli-HOPS ja ohjaajan ohjeet) alla

Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa korkeakoulun tarpeisiin. 

Tulostettavat materiaalit 

Opiskelijan kieli-HOPS sisältää dokumentin, joka opiskelijan on tarkoitus pohtia ja täyttää  itsenäisesti ennen opintoja ohjaavaa keskustelua. Dokumenttiin vastaaminen vie 5-10 minuuttia. 

Opiskelijan kieli-HOPS suomenkieliset tutkinnot

Ohjaajan ohjeet sisältää ohjaavalle opettajalle ja muille opiskelijan ohjaukseen osallistuville ohjeita siihen, miten ottaa kotimaisten kielten opiskelu puheeksi opiskelijan kanssa.

Ohjaajan ohjeet suomenkieliset tutkinnot

Lisäksi Lisämateriaalia-dokumenteissa on saatavissa esim. ryhmäkeskustelujen pohjaksi lisäkysymyksiä ja toimintavinkkejä, joiden avulla voidaan käsitellä mm. kielitaitoon ja kieliin liittyviä mielikuvia ja miettiä (kotimaisten) kielten osaamisen merkitystä tulevalla työuralla.