Kieli-HOPS ohjauskeskustelujen avuksi

Kieli-HOPS on kehitetty erityisesti englanninkielisten tutkintojen ja kansainvälisten opiskelijoiden tueksi. Sen tavoitteena on tarjota väline, jonka avulla kotimaisten kielten osaaminen voidaan ottaa puheeksi osana opintojen ja työuran suunnittelua. Kieli-HOPSin kysymysten avulla opiskelija pohtii ja asettaa tavoitteita suomen/ruotsin kielen oppimiselle – joko itsenäisesti tai opettajien kanssa keskustellen. Keskeisintä olisi, että opiskelija tulee tietoiseksi kotimaisten kielten osaamisen merkityksestä, jos/kun hän haluaa työllistyä Suomeen. Kyseessä on siis työkalu ja kielitaidon ja siihen liittyvien tavoitteiden käsittelyyn sekä opettajille ja ohjaajille keino ottaa kielitaito puheeksi.  

Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa korkeakoulun tarpeisiin. 

Tulostettavat materiaalit 

Opiskelijan kieli-HOPS sisältää dokumentin, joka opiskelijan on tarkoitus pohtia ja täyttää  itsenäisesti ennen opintoja ohjaavaa keskustelua. Dokumenttiin vastaaminen vie 5-10 minuuttia. 

Ohjaajan ohjeet sisältää ohjaavalle opettajalle ja muille opiskelijan ohjaukseen osallistuville ohjeita siihen, miten ottaa kotimaisten kielten opiskelu puheeksi opiskelijan kanssa.

Lisäksi Lisämateriaalia-dokumenteissa on saatavissa esim. ryhmäkeskustelujen pohjaksi lisäkysymyksiä ja toimintavinkkejä, joiden avulla voidaan käsitellä mm. kielitaitoon ja kieliin liittyviä mielikuvia ja miettiä (kotimaisten) kielten osaamisen merkitystä tulevalla työuralla.